FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Ceny

 • Pojedyncza konsultacja psychologiczna (60 minut)

  120PLN
 • Konsultacja psychologiczna z dojazdem (50 minut)

  150PLN
 • Porada psychologiczna do 2-3 wizyt (50 minut)

  110PLN
 • Psychoedukacja (50 minut)

  110PLN
 • Terapia krótkoterminowa (50 minut)

  110PLN
 • Terapia krotko terminowa dla młodzieży (50 minut)

  120PLN
 • Diagnoza intelektu (do 50 minut)

  200PLN
 • Single psychological consultation (60 minutes)

  150PLN
 • Psychological consultation with access (50 minutes)

  170PLN
 • Psychological advice up to 2-3 sessions (50 minutes)

  120PLN
 • Psychoeducation (50 minutes)

  120PLN
 • Short-term therapy (50 minutes)

  110PLN
 • Short-term therapy for adolescents (50 minutes)

  120PLN
 • Diagnosis of the intellect (up to 50 minutes)

  150PLN
 • Singola consulenza psicologica (60 minuti)

  150PLN
 • Consulenza psicologica con accesso (50 minuti)

  170PLN
 • Consulenza psicologica fino a 2-3 sessioni (50 minuti)

  120PLN
 • Psicoeducazione (50 minuti)

  120PLN
 • Terapia a breve termine (50 minuti)

  110PLN
 • Terapia a breve termine con adolescenti (50 minuti)

  120PLN
 • Diagnosi dell’intelletto (fino a 50 minuti)

  150PLN
 • Single psychological consultation (60 minutes)

  150PLN
 • Psychological consultation with access (50 minutes)

  170PLN
 • Psychological advice up to 2-3 sessions (50 minutes)

  120PLN
 • Psychoeducation (50 minutes)

  120PLN
 • Short-term therapy (50 minutes)

  110PLN
 • Short-term therapy for adolescents (50 minutes)

  120PLN
 • Diagnosis of the intellect (up to 50 minutes)

  150PLN
Menu
Terapeuci

M.A. Virgilia Ngondo

Psychologist Clinical Therapist

mgr. Wojciech Brodaczewski

Trener osobisty, doradca żywieniowy, psycholog

mgr. Karol Ngondo

Psycholog Terapeuta Specjalizujący się w terapii Poznawczo-Behawioralnej
TOP