FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Wybierz usługę
Select Service

Proszę, wybierz usługę, dla której chcesz zaplanować spotkanie.
Please select a service for which you want to schedule an appointment.

Wybierz usługę
Select Service

Proszę, wybierz usługę, dla której chcesz zaplanować spotkanie.
Please select a service for which you want to schedule an appointment.

Wybierz terapeutę
Select therapist

Możesz wybrać konkretnego terapeutę do wykonania usługi.
You can pick a specific therapist to perform your service.

Wybierz datę i godzinę
Select Date & Time

Kliknij datę, aby zobaczyć oś czasu z oznaczonymi dostępnymi miejscami. Kliknij na godzinę oznaczoną kolorem zielonym aby ją zarezerwować.
Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it.

Wprowadź informacje
Enter Information

Podaj dane kontaktowe, abyśmy mogli przesłać potwierdzenie rezerwacji i oraz Twój kontakt do terapeuty.
Please provide you contact details so we can send you a confirmation and other contact info.

Verify Order Details

Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Potwierdzenie wizyty
Appointment Confirmation

Twoje spotkanie zostało pomyślnie zarezerwowane.
Your appointment has been successfully scheduled. Please retain this confirmation for your record.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
If you have questions, please contact us
+48 733 307 270

Wybierz usługę
Select Service

Wybierz usługę
Select Service
Wybierz terapeutę
Select therapist
Wybierz datę i godzinę
Select Date & Time
Wprowadź informacje
Enter Information
Verify Booking Details
Potwierdzenie wizyty
Appointment Confirmation

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.
Konsultacja psychologiczna
Psychological consultation
Consulenza psicologica
Consulta psicológica
Terapia dla par
Couples therapy
Diagnoza intelektu
Intellect diagnosis

Summary

Service
Duration
Date
Time
Customer
Total Price
TOP