FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Zaburzenia odżywiania się

to coraz poważniejszy problem w Polsce

Co powoduje i jak można leczyć zaburzenia odżywiania?

EEG Biofeedback

Nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu

Zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Depresja poporodowa

PREV
NEXT

Warto przyjść na wizytę gdy:

Interesujesz się rozwojem osobistym, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości oraz polepszeniem jakości swojego życia.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

Doświadczasz niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia pomaga w takich zaburzeniach, jak: depresja, nerwica, stany lękowe, fobie czy zaburzenia żywienia. Nie są to jednak jedyne obszary, których dotyczy. Spotkania z psychoterapeutą warto polecić każdemu, kto przeżywa kryzys emocjonalny, zauważył u siebie problemy z codziennym funkcjonowaniem lub nie potrafi poradzić sobie z daną sytuacją. Przyczyny pogorszonego stanu psychicznego mogą być różne:

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

Dla osób, które doświadczają lęku, niezadowolenia z własnego życia, smutku.

Poczucie niespełnienia

Dla osób, które mają poczucie niespełnienia, niskiej wartości.

Nerwice, depresje, natręctwa

Dla osób, które cierpią na nerwice, depresje lub natręctwa.

Dla osób, które często wymiotują, maja problemy z otyłością lub niedowagą.

Ciężkie sytuacje życiowe

Dla osób, które znajdują się w bolesnych sytuacjach życiowych.

Relacje z bliskimi

Dla osób, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi lub przeżywają trudności w związku małżeńskim, partnerskim oraz w rodzinie.

Nasi Terapeuci

Na psychoterapię może przyjść każdy, kto odczuwa taką potrzebę.

M.A. Virgilia Ngondo

Psychologist Clinical Therapist

mgr. Karol Ngondo

Psycholog Terapeuta Specjalizujący się w terapii Poznawczo-Behawioralnej

mgr. Wojciech Brodaczewski

Trener osobisty, doradca żywieniowy, psycholog

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją, która pomaga określić:

  • podstawowe trudności osoby zgłaszającej się;
  • jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać;
  • w jakim zakresie zmiana jest możliwa;
  • która forma pomocy jest najlepsza;
Specjalista dokona wstępnej diagnozy, z czego trudność może wynikać. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.
TOP
});