FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Zaburzenia odżywiania się

to coraz poważniejszy problem w Polsce

Co powoduje i jak można leczyć zaburzenia odżywiania?

EEG Biofeedback

Nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu

Zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Depresja poporodowa

PREV
NEXT

Warto przyjść na wizytę gdy:

Interesujesz się rozwojem osobistym, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości oraz polepszeniem jakości swojego życia.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

Doświadczasz niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia pomaga w takich zaburzeniach, jak: depresja, nerwica, stany lękowe, fobie czy zaburzenia żywienia. Nie są to jednak jedyne obszary, których dotyczy. Spotkania z psychoterapeutą warto polecić każdemu, kto przeżywa kryzys emocjonalny, zauważył u siebie problemy z codziennym funkcjonowaniem lub nie potrafi poradzić sobie z daną sytuacją. Przyczyny pogorszonego stanu psychicznego mogą być różne:

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

Dla osób, które doświadczają lęku, niezadowolenia z własnego życia, smutku.

Poczucie niespełnienia

Dla osób, które mają poczucie niespełnienia, niskiej wartości.

Dla osób, które cierpią na nerwice, depresje lub natręctwa.

Dla osób, które często wymiotują, maja problemy z otyłością lub niedowagą.

Dla osób, które znajdują się w bolesnych sytuacjach życiowych.

Dla osób, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi lub przeżywają trudności w związku małżeńskim, partnerskim oraz w rodzinie.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją, która pomaga określić:

  • podstawowe trudności osoby zgłaszającej się;
  • jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać;
  • w jakim zakresie zmiana jest możliwa;
  • która forma pomocy jest najlepsza;
Specjalista dokona wstępnej diagnozy, z czego trudność może wynikać. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.
TOP
});